Algemene Voorwaarden

Lid worden
Iedereen met een geldig emailadres van 18 jaar of ouder kan lid worden van de LoyalTee Club, ook personen met een adres in het buitenland. Communicatie gebeurt uitsluitend per email.

Duur en einde lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, maar kan gedurende het jaar afgenomen worden. Het lidmaatschap wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd voor het volgende kalenderjaar, tenzij de speler schriftelijk zijn lidmaatschap opzegt voor 1 december van het lopende jaar. Dit kan per email worden gedaan via
loyalteeclub@burggolf.nl.

Financiële verplichtingen
De kosten zijn per kalenderjaar en worden niet naar rato verrekend. De kosten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.

Mijn Golfsite
Leden van de LoyalTee Club worden automatisch en gratis aangemeld bij Mijn Golfsite, een online golf community. Gegevens hiervoor worden aan de speler verstrekt.

Privacy
BurgGolf gebruikt de gegevens van de speler om deze te informeren over producten en diensten van BurgGolf en het lidmaatschap van de LoyalTee Club. Het LoyalTee lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens inclusief emailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

Persoonlijk
Het lidmaatschap van de LoyalTee Club is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij spelen op een van de BurgGolf banen is het tonen van de LoyalTee Card en een baanpermissie/GVB/handicapbewijs verplicht.

NGF-registratie
NGF-registratie via de LoyalTee Club is alleen mogelijk in combinatie met een basislidmaatschap. Bent u al LoyalTee lid en wilt u uw NGF- of handicapregistratie door ons laten verzorgen, klik dan hier. LoyalTee leden zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van hun handicap. Tevens dienen zij zelf online hun qualifying kaarten in te voeren via Mijn BurgGolf.

Einde lidmaatschap incl. NGF-registratie
Beëindiging van het LoyalTee lidmaatschap houdt tevens een beëindiging van de NGF-registratie in, wat door de speler zelf bij een andere instantie ondergebracht dient te worden. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient te geschieden voor 1 december per email naar loyalteeclub@burggolf.nl.